Ons Missie & Visie

Visie

Almarkaz Attarbawi is een non-profit organisatie, die zich bezig houdt met het ontplooien van activiteiten voor de moslimgemeenschap. Deze activiteiten moeten er toe leiden dat moslims emanciperen en daardoor gaan participeren in de Belgische samenleving.

Missie

Almarkaz Attarbawi streeft naar het behoud van eenheid en eigen identiteit in de moslimgemeenschap. Almarkaz Attarbawi wil zich inzetten voor het realiseren van een centrale ontmoetingsplaats en informatiepunt voor alle organisaties en belanghebbenden die zich inzetten voor de moslimgemeenschap in Amsterdam Nieuw West. Almarkaz Attarbawi wil zich profileren als een volwaardige gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en de overheid. Dit zal leiden tot meer begrip, respect, dialoogvorming en nauwere samenwerking tussen alle burgers van Elyzeese Velden met verschillende culturele achtergronden.

Activiteiten

Almarkaz Attarbawi hecht veel waarde aan het organiseren van activiteiten. Door het organiseren van activiteiten willen wij de leden en hun achterban dichter bij de samenleving brengen en houden. De stichting biedt een palet aan activiteiten voor zowel mannen als vrouwen, jong en oud. Deze activiteiten hebben een sociaal, cultureel, educatief, religieus en sportief karakter.

Emancipatie

Een samenleving waarin iedereen een eigen plek heeft. Het vertrouwen hebben in eigen kracht, het in stand houden van eigen normen en waarden. Een samenleving waarin andermans normen en waarden worden erkend en gerespecteerd. Ons uitgangspunt hierbij is om te streven naar behoud van gelijke kansen en gelijke behandeling.

Participatie

Elke individu is instaat om op eigen wijze een bijdrage te leveren aan de samenleving. Participeren kan op verschillende manieren. Participatie is een goed instrument om de veiligheid, leefbaarheid en sociale interactie van een wijk of buurt te verhogen. Hiermee onderstrepen wij het belang van meedoen, meedenken en meetellen.