Afgelopen jaren zijn er in toenemende mate berichten dat moslims in Belgie zich schuldig maken aan segregatie. Stichting Almarkaz attarbawi heeft als doel een duidelijk signaal af te geven ter bevordering van integratie van moslims in Belgie. De Islamitische gemeenschap in Belgie wordt gekenmerkt door culturele diversiteit. Stichting Almarkaz attarbawi wil echter niet de diversiteit benadrukken maar juist datgene accentueren wat de verschillende bevolkingsgroepen met elkaar verbindt: dat zijn het prachtige geloof Islam en het land van residentie namelijk Belgie. De culturele diversiteit wordt hierbij gezien als verrijking. Door het expliciet uitdragen van deze visie beoogt de organisatie moslims van verschillende afkomst aan te trekken met het streven te komen tot een multi-ethnische eenheid.